Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 19.09.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Айсберг салата с. Трилистник     34 0         Вижте тук
2 Айсберг салата с. Милево     34 0         Вижте тук
3 Броколи гр. Самоков     20 0         Вижте тук
4 Пресен лук с. Милево Фунгицид Triadimenol 19 1 0,01 0,01 0,11 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
5 Ябълка червена с. Трилистник Инсектицид Bifenthrin 40 9 0,01 0,01 0,058 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Инсектицид Pyridaben     0,5 0,135 0,01
Инсектицид Acetamiprid     0,8 0,8 0,028
Фунгицид Cyprodinil     2 0,405 0,25
Фунгицид Difenoconazole     0,8 0,135 0,026
  Fenpyroximate     0,3 0,135 0,032
Фунгицид Tebuconazole     0,3 0,203 0,046
Инсектицид Thiacloprid     0,3 0,068 0,059
Фунгицид Triadimenol     0,2 0,2 0,073

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.