Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 19.11.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставица с. Царева поляна Инсектицид Formetanate 44 1 0,01 0,01 0,011   Вижте тук
2 Червено цвекло с. Ивайло     9 0         Вижте тук
3 Ряпа с. Ивайло Фунгицид Difenoconazole   3 0,4 0,135 0,018   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb     0,01 0,01 0,011
Фунгицид Propiconazole     0,01 0,01 0,013
4 Моркови Гр. Стамболийски Фунгицид Difenoconazole 19 2 0,4 0,135 0,011   Вижте тук
  DDТ     0,01 0,01 0,014
5 Краставица гр. Стара Загора Фунгицид Fluopyram 44 3 0,5 0,162 0,017   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,041
Фунгицид Tebuconazole     0,6 0,203 0,013
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,061

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.