Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 19.12.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Салата дъбов лист с. Трилистник Инсектицид Deltamethrin 40 5 0,5 0,068 0,013   Вижте тук
Инсектицид Acetamiprid     3 0,945 0,21
Фунгицид Boscalid     50 0,54 0,75
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 0,21 0,21
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,094
2 Червена салата с. Трилистник Фунгицид Boscalid 40 3 50 0,54 0,16   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 0,21 0,027
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,01

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.