Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 20.06.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Кромид лук с. Милево     19 0         Вижте тук
2 Моркови  с. Оризаре Хербицид Quizalofop 19 1 0,4 0,176 0,0131   Вижте тук
3 Розови домати  с. Дамяница Фунгицид Procymidone 77 2 0,01 0,01 0,047 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Инсектицид Acetamiprid     0,5 0,5 0,0176
4 Чери домати карнавал с. Царева поляна Инсектицид Clothianidin 77 2 0,04 0,04 0,053   Вижте тук
Инсектицид Thiamethoxam     0,2 0,2 0,0339
5 Млечен чесън гр. Долен чифлик     17 0         Вижте тук
6 Тиквички ротондо с. Опицвет     23 0         Вижте тук
7 Тиквички микс с. Опицвет     23 0         Вижте тук
8 Подправка Жив Босилек с. Спатово     12 0         Вижте тук
9 Патладжан  с. Градина     35 0         Вижте тук
10 Сладка царевица с. Градина, гр. Любимец     45 0         Вижте тук
11 Пиперки бели с. Градина Фунгицид Captan 37 1 0,03 0,01 0,26 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
12 Пресен лук с. Поповица   DDT 19 1 0,05 0,01 0,011   Вижте тук
13 Диня гр. Любимец Инсектицид Flonicamid 23   0,4 0,338 0,0406   Вижте тук
14 Пресен лук  с. Милево   DDT 19 1 0,05 0,01 0,017   Вижте тук
15 Тиквичка с. Опицвет Инсектицид Chlorpyrifos 23   0,05 0,01 0,012   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.