Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 20.08.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Ягоди 200 г. с. Дъбово        0         Вижте тук
2 Бяло зеле с. Опицвет     31 0         Вижте тук
3 Консервени домати с. Милево     77 0         Вижте тук
4 Консервени домати с. Ивайло Фунгицид Azoxystrobin 77 1 3 2,7 0,016   Вижте тук
5 Червен лук с. Милево     19 0         Вижте тук
6 Червено грозде с. Щърково Фунгицид Ametoctradin 47 5 6 6 0,11   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     5 0,54 0,056
Фунгицид Dimethomorph     3 0,675 0,054
Фунгицид Dithianon     3 0,135 0,035
Фунгицид Metrafenone     7 3,375 0,027
7 Зелени Чушки с. Петърч Фунгицид Boscalid 37 1 3 0,54 0,024   Вижте тук
8 Ябълки Гала гр. Първомай Фунгицид Captan 40 6 10 0,675 0,016   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     2 0,54 0,014
Фунгицид Carbendazim     0,2 0,135 0,052
Фунгицид Dithianon     3 0,135 0,013
Инсектицид Spirotetramat     1 0,675 0,012
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,5 0,5 0,029
9 Зелени чушки гр. Първомай      37 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди