Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 21.04.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Салата бейби микс с. Черньово Инсектицид Deltamethrin 34 1     0,025   Вижте тук
2 Мента с. Черньово Инсектицид Flonicamid 7 1 6 0,338 4,631   Вижте тук
3 Спанак листа с. Черньово       0         Вижте тук
4 Пресен лук с. Поповица     19 0         Вижте тук
5 Репички гр. Петрич Инсектицид Chlorpyrifos 7 4 0,01 0,01 0,023   Вижте тук
Инсектицид Dimethoate     0,03 0,007 0,177
Инсектицид Methomyl     0,01 0,01 0,054
Инсектицид Omethoate     0,02 0,002 0,028

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.