Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 21.11.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Праз връзка с. Ивайло Фунгицид Azoxystrobin   4 10 2,7 0,077   Вижте тук
Фунгицид Carbendazim     0,1 0,1 0,012
Фунгицид Difenoconazole     0,6 0,135 0,076
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,1 0,1 0,056
2 Къдрава слата с. Козарско Фунгицид Fludioxonil     40 4,995 0,058 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Фунгицид Boscalid     50 0,54 2
Фунгицид Cyprodinil     15 0,405 0,075
Инсектицид Flonicamid     0,03 0,03 0,37
Инсектицид imidacloprid     2 0,81 0,15
Фунгицид pyraclostrobin     2 0,45 0,3

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.