Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 22.05.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Малини с. Медовина Фунгицид Azoxystrobin   1 5 5 0,018 Вижте тук
2 Гъби печурки 250 гр. гр. Плевен Инсектицид Cyromazine   3 10 10 0,263   Вижте тук
Фунгицид Metrafenone     0,5 0,5 0,083
Фунгицид Prochloraz     3 3 0,22
3 Тиквички с. Първомай     23 0         Вижте тук
4 Бяло зеле с. Милево Инсектицид Chlorpyrifos 31 1 0,01 0,01 0,01   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди