Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 22.08.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Тивка матилда с. Ивайло       0         Вижте тук
2 Кромид лук с. Милево     19 0         Вижте тук
3 Червено цвекло с. Милево     7 0         Вижте тук
4 Ябълки златна с. Градина Фунгицид Captan 40 1 10 0,675 0,11   Вижте тук
5 Моркови с. Трилистник Инсектицид Chlorpyrifos 19 2 0,1 0,1 0,012   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     0,4 0,135 0,016
6 Ягоди гр. Самоков Фунгицид Boscalid   4 6 0,54 0,52   Вижте тук
Фунгицид Cyprodinil     5 0,45 0,022
Фунгицид Mepanipyrim     3 0,27 0,027
Фунгицид Pyraclostrobin     1,5 0,45 0,079

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди