Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 22.10.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Червени домати с. Зверино Фунгицид Fenhexamid 77 1 2 2 0,068   Вижте тук
2 Краставици гр. Стара загора Фунгицид Metrafenone 44 3 0,5 0,5 0,01   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,111
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,12
3 Картофи с. Шишковци     43 0         Вижте тук
4 Бяло зеле с. Петърч     31 0         Вижте тук
5 Червена салата с. Казашка река     34 0         Вижте тук
6 Жива подправка Босилек с. Спатово Фунгицид Metalaxyl   1 3 1,08 0,01   Вижте тук
7 Червени домати с. Бошуля Фунгицид Boscalid 77 6 3 0,54 0,027   Вижте тук
Хербицид Clethodim     1 1 0,01
Фунгицид Dimethomorph     1 0,675 0,012
Фунгицид Penthiopyrad     2 1,35 0,01
Инсектицид Thiamethoxam     0,2 0,2 0,02
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,096
8 Пресен чесън с. Поповица Инсектицид Dimethoate     2 0,007 0,268   Вижте тук
Инсектицид Omethoate     0,2 0,02 0,05
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,1 0,1 0,804
Фунгицид Carbendazim     0,1 0,1 0,198
Инсектицид Cypermethrin     0,05 0,01 0,187

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.