Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби, взети на 23.05.2018, за остатъчни количества пестициди

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба  по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Череши  с. Казашка река, Варна Deltamethrin Инсектицид 43 3 0,1 0,1 0,02   Вижте тук
Tebuconazole Фунгицид     1 0,203 0,03
Trifloxystrobin Фунгицид     3 1,35 0,039
2 Череши  с. Трилистник, Пловдив Acetamiprid Инсектицид 43 3 1,5 0,945 0,056   Вижте тук
Boscalid Фунгицид     4 0,54 0,056
Diflubenzuron Инсектицид     0,5 0,5 0,036
3 Череши  с. Малко градище, Хасково Imidacloprid   43 3 0,01 0,01 0,032 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Tebuconazole Фунгицид     1 0,203 0,02
Thiacloprid Инсектицид     0,5 0,068 0,012
4 Пресни картофи с. Милево, Пловдив     43 0         Вижте тук
5 Пресни картофи с. Ивайло, Пазарджик     43 0         Вижте тук
6 Пресни картофи с. Градина,Пловдив     43 0         Вижте тук
7 Тиквички  с. Ивайло, Пазарджик     23 0         Вижте тук
8 Краставици оранжерийни с.Дъбово, Стара загора     44 0         Вижте тук
9 Домати с.Дъбово, Стара загора Metalaxyl Фунгицид 77 1 0,3 0,3 0,0105   Вижте тук
10 Салата айсберг с. Казашка река, Варна     24 0         Вижте тук
11 Сладка царевица с. Милево, Пловдив     45 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.