Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 23.07.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Патладжани с. Първомай     35 0         Вижте тук
2 Пъпеш Галия с. Трилистник     29 0         Вижте тук
3 Пъпеш Деликатесен с. Трилистник Фунгицид Thiophanat-Methyl 29 1 0,3 0,3 0,014   Вижте тук
4 Диня с малко семки с. Мирово     23 0         Вижте тук
5 Броколи с. Доспей Фунгицид Propamocarb     3 1,958 0,048   Вижте тук
6 Патладжан микс с. Милево Инсектицид Dimethoate 35 2 0,1 0,007 0,06   Вижте тук
Инсектицид Omethoate     0,1 0,002 0,023
7 Консервни домати с. Милево  Хербицид Fluazifop-P 77 1 0,06 0,06 0,093   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.