Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 24.03.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Червена салата с. Първомай Хербицид Pendimethalin 34 1 4 1,688 0,037   Вижте тук
2 Салата Дъбов лист с. Първомай Фунгицид Boscalid 34 6 50 0,54 0,015   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,018
Фунгицид Cyprodinil     15 0,405 0,041
Фунгицид Fludioxonil     40 4,995 0,018
Инсектицид Imidacloprid     2 0,81 0,027
Хербицид Pendimethalin     4 2,7 0,027
3 Бяло зеле с. Голям чардак     31 0         Вижте тук
4 Пресен чесън с. Дамяница     8 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди