Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 24.10.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Картофи с. Шишковци   DDT 43 1 0,05 0,05 0,018   Вижте тук
2 Домати  с. Бошуля Фунгицид Boscalid 77 6 3 0,54 0,12   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     0,6 0,6 0,032
Фунгицид Cymoxanil     0,4 0,174 0,011
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,087
Инсектицид Metaflumizone     0,6 0,135 0,066
Фунгицид Pyraclostrobin     0,3 0,3 0,028
3 Розови домати с. Бошуля Фунгицид Boscalid 77 5 3 0,54 0,15   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     0,6 0,6 0,027
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,1
Инсектицид Metaflumizone     0,6 0,135 0,069
Фунгицид Pyraclostrobin     0,3 0,3 0,02
4 Броколи с. Щърково Инсектицид Cypermethrin 20 3 1 1 0,034   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     5 0,54 0,64
Фунгицид Pyraclostrobin     0,1 0,1 0,11
6 Алабаш с. Милево Инсектицид Cypermethrin 8   1 1 0,014 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
  DDT     0,05 0,05 0,021
Инсектицид Acetamiprid     0,01 0,01 0,015
Фунгицид Azoxystrobin     5 2,7 0,019
Фунгицид Difenoconazole     0,05 0,05 0,048
Инсектицид Methomyl     0,01 0,01 0,042

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.