Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 25.07.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставици  с. Козарско Фунгицид Propamocarb 44 1 5 1,958 0,1466   Вижте тук
2 Жива салата микс с. Спатово     34 0         Вижте тук
3 Краставици  с. Градина Фунгицид Triadimenol 44 1 0,15 0,15 0,0223   Вижте тук
4 Червено цвекло с. Милево     7 0         Вижте тук
5 Зелен фасул фаджолино  с. Щърково       0         Вижте тук
6 Краставици гр. Стара загора Фунгицид Propamocarb 44 1 5 1,958 0,2257   Вижте тук
7 Къдрава салата с. Милево Фунгицид Fludioxonil 34 3 40 4,995 0,027   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,0334
Фунгицид Cyprodinil     15 0,405 0,0321
8 Корнишони с. Милево Инсектицид Chlorpyrifos 44 3 0,05 0,05 0,12 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,0341
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,1626
9 Картофи с. Градина     43 0         Вижте тук
10 Картофи с. Ивайло Хербицид Fluazifop-P 43 2 0,15 0,135 0,014   Вижте тук
Инсектицид Imidacloprid     0,5 0,5 0,0134
11 Къдрава салата с. Трилистник     34 0         Вижте тук
12 Сладка царевица гр. Долни Дъбник     45 0         Вижте тук
13 Люти чушки халапеньо с. Щърково     37 0         Вижте тук
14 Целина глава с листа с. Милево Фунгицид Boscalid 16 2 9 4,996 0,0854   Вижте тук
  Chlorantraniliprole     10 10 0,0132
15 Домати консервни гр. Долни Дъбник     77 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.