Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 25.09.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Малини с. Ветрен       0         Вижте тук
2 Краставица с. Ветрен Инсектицид Acetamiprid 44 4 0,3 0,3 0,126   Вижте тук
Фунгицид Metrafenone     0,5 0,5 0,01
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,011
  Flonicamid     0,5 0,338 0,017
3 Тиквички с. Милево     23 0         Вижте тук
4 Патладжан с. Милево      35 0         Вижте тук
5 Ябълки златна гр. Първомай Фунгицид Thiophanate-methyl 40 3 0,5 0,5 0,051   Вижте тук
Фунгицид Captan     10 0,675 0,211
Фунгицид Carbendazim     0,2 0,135 0,018
6 Карфиол с. Бошуля Инсектицид Chlorantraniliprole   2 0,6 0,6 0,137   Вижте тук
Инсектицид Indoxacarb     0,3 0,3 0,042
7 Домати с. Бошуля Фунгицид Boscalid 77 10 3 0,54 0,08   Вижте тук
Инсектицид Clothianidin     0,04 0,04 0,01
Фунгицид Difenoconazole     2 0,135 0,01
Фунгицид Dimethomorph     1 0,675 0,03
Фунгицид Metrafenone     0,6 0,6 0,022
Фунгицид Myclobutanil     0,3 0,169 0,012
Фунгицид Pyraclostrobin     0,3 0,3 0,13
Инсектицид Pyriproxyfen     1 0,675 0,022
Инсектицид Thiamethoxam     0,2 0,2 0,018
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,5 0,528
8 Къдрава салата с. Трилистник Инсектицид Chlorpyrifos-methyl 34 5 0,01 0,01 0,03   Вижте тук
Инсектицид Imidacloprid     2 0,81 0,017
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,1 0,1 8
Фунгицид Carbendazim     0,1 0,1 0,207
Фунгицид Carbendazim     2 0,135 0,131

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.