Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби, взети на 26.04.2018, за остатъчни количества пестициди

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба  по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставици оранжерийни с. Казашка река, Варна Metalaxyl Фунгицид 44 1 0,5 0,5 0,029   Вижте тук
2 Розови домати с Бошуля , Пазарджик Boscalid Фунгицид 77 5 3 0,54 0,03 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Chlormequat   77   неразрешен неразрешен 0,052
Dimethomorph Фунгицид 77   1 0,675 0,021
Propamocarb Фунгицид 77   4 1,958 0,026
Flonicamid Инсектицид 77   0,5 0,338 0,295
3 Репички  с. Трилистник, Пловдив     7 0         Вижте тук
4 Краставици оранжерийни гр. Стара загора Boscalid Фунгицид 44 3 4 0,54 0,022   Вижте тук
Flonicamid Инсектицид 44   0,5 0,337 0,019
Spinosad Инсектицид 44   0,3 0,3 0,014
5 Салата дъбов лист с. Спатово, Сандански Chlorpyrifos   34 1 0,01 0,01 0,01   Вижте тук
6 Салата червена  с. Спатово, Сандански     34 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.