Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 26.05.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Розови домати с. Царева поляна Инсектицид Flonicamid 88 2 0,5 0,338 0,13   Вижте тук
Инсектицид Imidacloprid     0,5 0,5 0,024
2 Репички с. Първомай     7 0         Вижте тук
3 Розови домати гр. Петрич Инсектицид Flonicamid 88 1 0,5 0,338 0,068   Вижте тук
4 Розови домати с. Първомай     88 0         Вижте тук
5 Пресни картофи с. Милево     43 0         Вижте тук
6 Корнишони с. Милево Инсектицид Thiamethoxam   1 0,5 0,351 0,01   Вижте тук
7 Ранно зеле с. Кромидово     31 0         Вижте тук
8 Айсберг салата с. Милево     34 0         Вижте тук
9 Пиперки светло зелени с. Царева поляна Фунгицид Azoxystrobin   3 3 2,7 0,021   Вижте тук
Инсектицид Imidacloprid     1 0,81 0,043
Инсектицид Flonicamid     0,3 0,3 0,209
10 Моркови връзка гр. Петрич Хербицид Linuron 19 1 0,01 0,01 0,029   Вижте тук
11 Моркови връзка с. Ивайло   Heptachlor 19   0,01 0,01 0,063   Вижте тук
Хербицид Pendimethalin     0,7 0,7 0,13

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.