Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 26.06.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Бяло зеле с. Трилистник     31 0         Вижте тук
2 Червено зеле с. Трилистник     31 0         Вижте тук
3 Тиквички ротондо с. Опицвет     23 0         Вижте тук
4 Моркови гр. Стамболийски     19 0         Вижте тук
5 Червен лук с. Милево     19 0         Вижте тук
6 Пъпеш Деликатесен с. Милево      29 0         Вижте тук
7 Пиперки Бели гр. Първомай Фунгицид Metalaxyl 37 1 0,5 0,5 0,023   Вижте тук
8 Тиквички микс с. Опицвет     23 0         Вижте тук
9 Пиперки зелени с. Мирово     37 0         Вижте тук
10 Ягоди гр. Самоков Фунгицид Boscalid     6 0,54 0,039   Вижте тук
Фунгицид Cyprodinil     5 0,405 0,048
Фунгицид Fludioxonil     4 4 0,015

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди