Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 26.09.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Пресен лук с. Милево   diafenthiuron 19 1 0,01 0,01 0,012   Вижте тук
2 Червена салата с. Трилистник Инсектицид Bifenthrin 40 3 0,01 0,01 0,012   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     50 0,54 0,25
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,18
3 Бяло грозде с. Малко градище Фунгицид Cyprodinil 47 2 3 0,45 0,021   Вижте тук
Фунгицид Zoxamide     5 5 0,041
4 Моркови с. Милево Инсектицид Chlorpyrifos     0,1 0,1 0,1   Вижте тук
Хербицид Pendimethalin     0,7 0,7 0,016

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.