Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 26.11.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Пресен лук с. Милево     19 0         Вижте тук
2 Пресен лук с. Поповица     19 0         Вижте тук
3 Моркови гр. Стамболийски     19 0         Вижте тук
4 Къдрава салата с. Дамяница Фунгицид Boscalid 34 3 50 0,54 0,1   Вижте тук
Хербицид Pendimethalin     4 1,688 0,012
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,012

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди