Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 27.02.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Пресен чесън с. Милево Инсектицид Chlorpyrifos   3 0,01 0,01 0,014   Вижте тук
Хербицид Metribuzin     0,1 0,088 0,013
Хербицид Pendimethalin     0,05 0,05 0,01
2 Къдрава салата с. Милево Фунгицид Azoxystrobin 34 11 15 2,7 0,292   Вижте тук
Фунгицид Boscalid     50 0,54 0,359
Фунгицид Cyprodinil     15 0,405 0,25
Фунгицид Difenoconazole     4 0,135 0,101
Фунгицид Dithiocarbamates     5 0,338 0,116
Фунгицид Fluopicolide     9 1,8 1,4
Фунгицид Propamocarb     40 1,958 3,6
Фунгицид Pyraclostrobin     2 0,405 0,041
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,1 0,1 2,8
Фунгицид Carbendazim     0,1 0,1 0,188
Фунгицид Metalaxyl-M     3 1,08 0,032

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.