Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 27.06.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Моркови с. Оризаре     19 0         Вижте тук
2 Розови домати с. Дамяница     77 0         Вижте тук
3 Спанак листа с. Черньово     15 0         Вижте тук
4 Червен лук с. Милево     19 0         Вижте тук
5 Листно зеле кейл с. Опицвет Фунгицид propamocarb 31 1 20 1,958 0,015   Вижте тук
6 Домати с. Царева поляна Инсектицид Acetamiprid 77 3 0,5 0,5 0,019   Вижте тук
Инсектицид imidacloprid     0,5 0,5 0,13
Инсектицид Thiamethoxam     0,2 0,2 0,014
7 Зелени пиперки с. Градина Фунгицид Captan     0,03 0,01 0,36 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
8 Чери домати  с. Трилистник Фунгицид Azoxystrobin 77 3 3 2,7 0,048   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     2 0,135 0,024
Инсектицид Thiamethoxam     0,2 0,2 0,033

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.