Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 27.08.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Жива подправка мента с. Спатово Фунгицид Metalaxyl   1 3 1,08 0,084   Вижте тук
2 Домати розови   Инсектицид Chlorantraniliprole 77 4 0,6 0,6 0,016   Вижте тук
Фунгицид Dithiocarbamates     3 0,338 0,075
Фунгицид Propamocarb     4 1,958 0,062
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,016
3 Краставица с. Казашка река  Фунгицид Fluopicolide 44 5 0,5 0,5 0,016   Вижте тук
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,423
Инсектицид Thiacloprid     0,5 0,068 0,013
Инсектицид Thiamethoxam     0,5 0,351 0,018
Фунгицид Metalaxyl     0,5 0,5 0,012
4 Краставица плик  с. Градина Фунгицид Metrafenone 44 4 0,5 0,5 0,031   Вижте тук
Фунгицид Penconazole     0,06 0,06 0,01
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,606
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,123
5 Бяло зеле  с. Петърч     31 0         Вижте тук
6 Краставица с. Ветрен Фунгицид Azoxystrobin 44 3 1 1 0,017   Вижте тук
Инсектицид Imidacloprid     1 0,81 0,012
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,047
7 Червено цвекло с. Ивайло      7 0         Вижте тук
8 Червено цвекло с. Милево    DDT 7 1 0,05   0,077   Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.