Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 28.04.2020

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Салата 200 гр с. Черньово     34 0         Вижте тук
2 Тиквички гр. Петрич     23 0         Вижте тук
3 Цвекло с листа с. Милево     7 0         Вижте тук
4 Розови домати ръгби гр. Петрич Фунгицид Azoxystrobin 77 3 3 2,7 0,031   Вижте тук
Инсектицид Flonicamid     0,5 0,338 0,064
Фунгицид Propamocarb     4 1,958 0,014
5 Салата Дъбово листо с. Трилистник Фунгицид Difenoconazole 34 1 4 0,135 0,1   Вижте тук
6 Салата лолло микс с. Трилистник Фунгицид Boscalid 34 2 50 0,54 0,08   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,21
7 Репички с. Трилистник Фунгицид Carbendazim 7 3 0,1 0,1 0,12   Вижте тук
Инсектицид Chlorpyrifos     0,01 0,01 0,1
Фунгицид Thiophanat-Methyl     0,1 0,1 0,06
8 Китайско зеле с. Милево Инсектицид Oxamyl     0,01 0,007 0,024   Вижте тук
Фунгицид Dithiocarbamate     0,5 0,338 0,097
9 Ранно зеле с. Мирово Фунгицид Dithiocarbamate 31 1 3 0,338 0,045   Вижте тук
10 Рукола с. Черньово Инсектицид Deltamethrin   2 2 0,068 0,024   Вижте тук
Фунгицид Dithiocarbamate     5 0,338 1,2

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.