Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 29.05.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Сладка царевица с. Милево     45 0         Вижте тук
2 Спанак 500 гр с. Петърч Хербицид Linuron 16 1 0,05 0,05 0,03   Вижте тук
3 Цвекло с листа с. Милево     6 0         Вижте тук
4 Китайско зеле с. Милево Инсектицид Cypermethrin   1 1 1 0,016   Вижте тук
5 Череши с. Ветрен     43 0         Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди