Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 29.08.2018

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Пресен лук с. Поповица     19 0         Вижте тук
2 Пресен лук с. Милево     19 0         Вижте тук
3 Къдрава салата с. Бошуля Фунгицид Boscalid 34 1 50 0,54 0,1   Вижте тук
4 Тиква сива с. Бошуля       0         Вижте тук
5 Айсберг салата с. Казашка река     34 0         Вижте тук
6 Моркови с. Трилистник     19 0         Вижте тук
7 Мента с. Черньово Инсектицид Spinosad 12 1 15 0,324 0,027   Вижте тук
8 Грозде велика с. Малко градище Фунгицид Fludioxonil 47 5 5 4,995 0,01   Вижте тук
Фунгицид Cyprodinil     3 0,405 0,053
Фунгицид Dimethomorph     3 0,675 0,012
Фунгицид Metalaxyl     2 1,08 0,015
Фунгицид Zoxamide     5 5 0,073
9 Грозде велика С. Гранит Фунгицид Carbendazim 47 6 0,3 0,135 0,11   Вижте тук
Фунгицид Dimethomorph     3 0,405 0,028
Фунгицид Fluopicolide     2 1,08 0,016
Фунгицид Metalaxyl     2 1,08 0,048
Фунгицид Thiophanate-methyl     0,1 0,1 0,087
Фунгицид Zoxamide     5 5 0,014
10 Патладжан Микс с. Милево Инсектицид Methamidophos     0,01 0,01 0,027 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.