Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 29.10.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Репички  с. Дамяница       0         Вижте тук
2 Патладжан гр. Петрич     35 0         Вижте тук
3 Къдрава слата с. Дамяница Фунгицид Boscalid 34 2 50 0,54 0,054   Вижте тук
Инсектицид Chlorantraniliprole     20 20 0,012
4 Броколи с. Доспей       0         Вижте тук
5 Ябълки грени с. Трилистник Инсектицид Chlorantraniliprole 40 4 0,5 0,5 0,038   Вижте тук
Инсектицид Deltamethrin     0,2 0,068 0,013
Инсектицид Omethoate     0,01 0,015 0,002
Фунгицид Tebuconazole     0,3 0,203 0,068
6 Салата Саланова с. Трилистник Фунгицид Cyprodinil 34 5 15 0,405 1,9   Вижте тук
Фунгицид Fludioxonil     40 4,995 1,1
Инсектицид Imidacloprid     2 0,81 0,18
Фунгицид Metalaxyl     3 1,08 0,018
Хербицид Pendimethalin     4 1,688 0,01

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.