Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби, взети на 30.05.2018, за остатъчни количества пестициди

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба  по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Краставици оранжерийни с.Градина, Пловдив Propamocarb Фунгицид 44 2 5 1,958 0,0701   Вижте тук
Thiacloprid Инсектицид     0,5 0,068 0,0439
2 Домати с. Баня, Нова загора     77 0         Вижте тук
3 Розови домати с. Баня, Нова загора     77 0         Вижте тук
4 Домати с. Зверино, Враца     77 0         Вижте тук
5 Домати Албенга с.Дъбово, Стара загора Deltamethrin Инсектицид 77 1 0,07 0,068 0,01   Вижте тук
6 Домати Кумато с.Дъбово, Стара загора     77 0         Вижте тук
7 Череши с. Щърково, Пазарджик Fludioxonil   43 5 0,01 0,01 0,011   Вижте тук
Fluopyram Фунгицид     1,5 0,162 0,137
Tebuconazole Фунгицид     1 0,203 0,076
Thiacloprid Инсектицид     0,5 0,068 0,032
Trifloxystrobin Фунгицид     3 1,35 0,017
8 Розови домати с. Йоаким Груево, Пловдив Flonicamid Инсектицид 77 1 0,5 0,338 0,0235   Вижте тук
9 Къдрава салата с. Ивайло , Пазарджик Deltamethrin Инсектицид 43 3 0,5 0,068 0,023 Продуктът не е допуснат до търговската мрежа на BILLA Вижте тук
Carbendazim       0,1 0,1 0,2707
Thiophenate       0,1 0,1 0,9301
10 Домати гр. Нова Загора Acetamiprid Инсектицид 77 4 0,5 0,5 0,0215   Вижте тук
Boscalid Фунгицид     3 0,54 0,0388
Imidacloprid Инсектицид     0,5 0,5 0,0113
Thiamethoxam Инсектицид     0,2 0,2 0,024
11 Розови домати гр.Ветрен, Пазарджик Famoxadone   77 8 2 2 0,028   Вижте тук
Boscalid  Фунгицид     3 0,54 0,0646
Clothiandrin       0,04 0,04 0,0178
Flonicamid Инсектицид     0,5 0,338 0,0496
Imidacloprid Инсектицид     0,5 0,5 0,0127
Indoxacarb Инсектицид     0,5 0,081 0,0465
Pyraclostrobin Фунгицид     0,3 0,3 0,0189
Thiamethoxam Инсектицид     0,2 0,2 0,0359
12 Домати Едри гр. Нова Загора Acetamiprid Инсектицид 77 4 0,5 0,5 0,023   Вижте тук
Boscalid Фунгицид     3 0,54 0,0123
Imidacloprid Инсектицид     0,5 0,5 0,0228
Thiamethoxam Инсектицид     0,2 0,2 0,0203

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Червен код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди не са спазени. Продуктът е спрян от продажба и се бракува. Доставките от този производител ще бъдат подновени, ако бъдат представени доказателства, че продуктът отговаря на критериите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА.