Резултати от проби

Резултати от лабораторни проби за остатъчни количества пестициди, взети на 30.07.2019

No Продукт
БИЛЛА Градина
БИЛЛА Градина
 (нас. място)
Група пестициди Пестицид Разрешени за употреба по закон пестициди

Резултат лабораторни проби

 
Допустими по закон норми на пестициди

Вътрешни норми на БИЛЛА
Резултат лабораторни проби
Код на пробата Лабораторен документ
(брой) (брой) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1 Чесън Млечен гр. Долен чифлик       0         Вижте тук
2 Моркови с. Милево Хербицид Aclonifen 19 2 0,08 0,08 0,01   Вижте тук
Фунгицид Tebuconazole     0,4 0,203 0,011
3 Бяло зеле с. Милево Фунгицид Dithiocarbamates 31 1 3 0,338 0,05   Вижте тук
4 Червен лук с. Милево     19           Вижте тук
5 Краставица гр. Стара загора Инсектицид Flonicamid 44 1 0,5 0,338 0,022   Вижте тук
6 Зелени пиперки гр. Долни Дъбник Фунгицид Azoxystrobin 37 2 3 2,7 0,036   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     0,9 0,135 0,019  
7 Царевица с. Мирово     45 0         Вижте тук
8 Тиквички с. Голям чардак   Heptachlor 23 1 0,01 0,01 0,013   Вижте тук
9 Пиперки Бели с. Трилистник Инсектицид Clothianidin     0,04 0,04 0,01   Вижте тук
Фунгицид Difenoconazole     0,9 0,135 0,01
10 Червена салата с. Казашка река     0 31         Вижте тук
11 Краставица с. Градина Фунгицид Cyazofamid     0,2 0,2 0,013   Вижте тук
Фунгицид Penconazole     0,1 0,1 0,023
Фунгицид Propamocarb     5 1,958 0,343

Зелен код на пробата – в случаите, когато са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени.

Зелен код на пробата – в случаите, когато не са открити пестициди:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА също са изпълнени. В продукта не са открити остатъци от пестициди

Жълт код на пробата:
Максимално допустимите по закон норми на пестициди са спазени. По-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА не са изпълнени. За да се провери качеството на продукта са взети две последващи проби.